UIFV - UFM
夹鞍

example-2

UIFV – 配有四根螺栓的 PVC-U 材质夹鞍

505 – PP 夹鞍


主要特性

技术目录

UIFV - PVC-U 夹鞍

• 范围从 d32 a 到 d 225 mm,螺纹分支从 G 1/2” 到 G 3”
•最大工作压力 PFA:16 bar(20° C)
• PVC-U 上下部模制零件
• 采用 NBR 特种垫圈密封
• 螺纹分支上的金属加强环(不锈钢 AISI 430)
• 易于安装
• 通过拧入 4 个镀锌钢(也可根据需要采用不锈钢
)螺栓安装

 

505 - PP 夹鞍

• 范围从 d20 到 d 315mm,螺纹分支从 G 1/2” 到 G 4”
•最大工作压力 PFA:
   10 bar,最高 dxR 160x2”
     6 bar 最高 dxR 200x4” 
     4 bar 最高 dxR 315x4”
• PP 上部和底部零件
• NBR O 型垫圈
• AISI 430 不锈钢强化环
• 按直径旋入 2/4/6 镀锌钢螺栓(也可根据需要采用不锈钢)来安装